Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Công thức tính khối lượng mol

Mol là gì? khối lượng mol, khối lượng mol trung bình, nguyên tử là gì? Chúng ta có thể vận dụng điều gì từ bảng khối lượng mol lớp 8?. Tầm quan trọng của việc tính khối lượng, thể tích mol là gì? Tất cả những thắc mắc thường gặp này sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết sau. 

Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Công thức tính khối lượng mol
Mol là gì? Khối lượng mol là gì? Công thức tính khối lượng mol

Mol là gì?

Mol hay còn được gọi là Mole là một đơn vị đo lường được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học sử dụng cho những hạt vi mô

Mol dùng để diễn tả lượng chất có chứa 6.02214129×1023 số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử của một chất nào đó.

Số 6.02214129×1023 còn được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu là NA), không bao giờ thay đổi. Trong các phép biến đổi đại lượng hay những bài tập tính toán, ta có thể làm tròn: NA = 6,023.1023.

Ta có ví dụ sau: Vd: 1 mol Fe hay chính bằng  6,023.1023 nguyên tử Fe.

Lịch sử phát triển của Mol 

Lịch sử đơn vị mol có liên quan chặt chẽ với các khái niệm đơn vị khối lượng nguyên tử, phân tử khối, hằng số Avogadro và các khái niệm có liên quan khác. Tên gọi “mol” có nguồn gốc từ tiếng Đức, do nhà hóa học Wilhelm Ostwald đặt vào năm 1894 dựa theo từ molekül của tiếng Đức (có nghĩa là “phân tử”). 

Phân loại Mol 

Nguyên tử, phân tử là những hạt có kích thước vi mô, tức là nhỏ hơn hạt cát hàng nghìn, hàng vạn lần mà mắt ta không thể nhìn thấy được. Vì vậy mà các đơn vị đo lường dành cho các loại hạt vĩ mô không thể áp dụng lên chúng được. Các nhà khoa học đã đề xuất ra một đơn vị đo lường mới khác dành cho các hạt vi mô này, đó chính là mol. Vậy mol có 2 loại: 

  • Mol nguyên tử 
  • Mol phân tử
Phân loại Mol 
Phân loại Mol

Khối lượng mol là gì?

Khối lượng mol của một chất chính là khối lượng mol chất tính bằng gam của N phân tử hoặc nguyên tử của chất đó. Khối lượng mol có trị số bằng phân tử khối hoặc phân tử khối.

Lưu ý, khối lượng mol của phân tử khác với khối lượng mol của nguyên tử. Ví dụ, khối lượng mol phân tử (hydro) bằng 2g trong khi khối lượng mol của nguyên tử H (hidro) chỉ là 1g.

Xem thêm >>> Electron là gì? Electron mang điện tích gì? Các thuộc tính

Cách tính khối lượng mol

1. Cách tính khối lượng Mol nguyên tử

Để tính khối lượng mol của một nguyên tố, bạn lấy khối lượng nguyên tử của chất đó nhân với hệ số chuyển đổi đơn vị gam trên mol (g/mol). Công thức tính khối lượng mol nguyên tử là:

M = m / n

Trong đó:

  • M là khối lượng mol, đơn vị là (g/mol)
  • m là khối lượng của chất đó, đơn vị là (g)
  • n là số mol chất, đơn vị là (mol)

2. Cách tính khối lượng mol phân tử, hợp chất

Khối lượng mol của phân tử, hợp chất bao gồm nguyên tử của nhiều nguyên tố khác nhau sẽ được tính bằng tổng khối lượng mol số nguyên tử có trong phân tử chất đó. 

Xét trường hợp tổng quát đối với một hợp chất bất kì nào đó được cấu tạo bởi 3 nguyên tố hóa học, có công thức hóa học là A B C,  trong đó: 

– A, B, C là các nguyên tố hóa học cấu thành nên hợp chất. 

– a, b, c là số nguyên tử tương ứng của mỗi nguyên tố. 

Vậy khối lượng mol của hợp chất trên sẽ được tính bằng công thức sau:

M  = M xa + M  xb  + M  xc 

Thể tích mol chất khí là gì?

Thể tích mol phân tử của một chất khí bất kỳ chính là thể tích 1 mol phân tử của chất khí đó, hoặc có thể là thể tích bị chiếm bởi N phân tử chất đó. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất không đổi thì thể tích mol chất khí cũng sẽ không đổi. Điều kiện tiêu chuẩn khi áp suất là 1 atm và  nhiệt độ là 0 độ C thì 1 mol chất khí sẽ tương đương với thể tích 22,4 lít.

Trong điều kiện tiêu chuẩn, cách tính mol sẽ được tính theo công thức sau:

n = V / 22,4

Trong đó: 

  • n chính là số mol
  • V là thể tích chất khí (ở điều kiện tiêu chuẩn)
  • 22,4 là hằng số tính trong điều kiện tiêu chuẩn.

Nồng độ mol là gì?

Khi biết thể tích dung dịch và số mol chất tan thì nồng độ mol được tính theo công thức sau:

CM = nct / Vdd

  • nct : số mol chất tan
  • Vdd: thể tích dung dịch (lít)

Bài viết đã vừa chia sẻ tới bạn đọc thông tin giải đáp cho câu hỏi Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? Cách tính khối lượng và thể tích Mol. Hi vọng, với những thông tin bổ ích này, bạn nắm vững hơn mảng kiến thức Hóa học 8 vô cùng quan trọng này. Từ đó, vận dụng vào giải các bài tập Hóa học thật nhanh và chính xác nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *