Nguyên tố hóa học là gì? Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học được biểu diễn như thế nào và có bao nhiêu nguyên tố Hóa học quan trọng cần nhớ? Tất cả các kiến thức về nguyên tố hóa học sẽ được chúng tôi tổng hợp trong bài viết sau.

Nguyên tố hoá học là gì? Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?
Nguyên tố hoá học là gì? Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

Nguyên tố hóa học là gì?

Định nghĩa nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, cụ thể là có cùng số proton trong hạt nhân nguyên tử. Hay nói cách khác, nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử cùng loại.

Trên thực tế, chúng ta chỉ đề cập đến những lượng nguyên tử vô cùng lớn như để tạo ra 1g nước cũng cần đến hơn 3 vạn tỉ tỉ nguyên tử oxi và nguyên tử hidro thì nhiều gấp đôi thế.

Do vậy, chúng ta thay vì gọi đó là những nguyên tử loại này hay những nguyên tử loại kia thì người ta thường nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia.

Từ định nghĩa nguyên tố hóa học ở trên, ta có số p là số đặc trưng của một nguyên tố hoá học nào đó.

Các nguyên tử thuộc cùng một loại nguyên tố hoá học thì chúng đều có tính chất hoá học giống như nhau hay nói cách khác là tương tự nhau.

Đặc điểm của nguyên tố hóa học

  • Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số có cùng số proton (số p) trong hạt nhân.
  • Số proton (P) là đại lượng đặc trưng cho nguyên tố hóa học.
  • Các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học sẽ có tính chất hóa học như nhau.

Kí hiệu nguyên tố hóa học

– Mỗi nguyên tố hóa học sẽ được biểu diễn bằng 1, hoặc 2 chữ cái (chữ cái đầu được in hoa)

– Biểu diễn nguyên tố hóa học chính là biểu diễn một nguyên tử của nguyên tố đó.

VD: Kí hiệu hóa học của nguyên tố hidro là H; kí hiệu hóa học của canxi là Ca

– Quy ước mỗi kí hiệu của nguyên tố sẽ còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó

– Kí hiệu hóa học được quy định sử dụng thống nhất trên toàn thế giới

– Nguyên tố hóa học được tính bằng Đơn vị cacbon 

– Theo quy ước, người ta lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử Cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử, được gọi là đơn vị cacbon (đvC)

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Mỗi nguyên tố của một nguyên tử có khối lượng riêng biệt.

Dựa vào quy ước trên, ta hoàn toàn có thể tính được khối lượng của một số nguyên tử như sau:

  • MC = 12 đvC
  • MH = 1 đvC
  • MO = 16 đvC

Xem thêm >>> Proton là gì? Proton mang điện tích gì? Proton và notron

Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

Đến nay, các nhà khoa học đã tìm ra được trên 110 nguyên tố hoá học trong đó oxi là nguyên tố chiếm gần một nửa khối lượng vỏ trái đất.

Trong số này có 98 nguyên tố xuất hiện có trong tự nhiên (bao gồm các nguyên tố phát hiện trên trái đất và có trong hệ mặt trời, mặt trăng, một số các ngôi sao) số nguyên tố còn lại do con người tổng hợp và được gọi là nguyên tố hóa học nhân tạo.

Các nguyên tố hóa học tồn tại trong tự nhiên, cụ thể là có trong lớp vỏ trái đất được phân chia như hình ảnh sau đây:

Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?
Có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

Qua quán sát số liệu về tỷ lệ phần trăm số các nguyên tố hoá học tồn tại trên vỏ trái đất chúng ta có nhận xét là chúng không đồng đều.

  • Oxi là nguyên tố phổ biến nhất chiếm tới 49,4% và chỉ có 9 nguyên tố đã chiếm tới 98,6% khối lượng lớp vỏ trái đất.
  • Trong số 4 nguyên tố thiết yếu nhất cho các sinh vật là C,H,O,N thì C và N là 2 nguyên tố thuộc nguyên tố có khá ít.

Để hiểu được nguyên tố hóa học là gì, các bạn chỉ cần hiểu rõ và ghi nhớ các thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *