Văn khấn ngày giỗ cha mẹ, ông bà chuẩn theo phong tục Việt Nam

Nhân dân Việt Nam ta từ ngàn đời xưa đã có phong tục cúng giỗ cho cha mẹ, ông bà, được lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cúng giỗ gia tiên mang ý nghĩa thể hiện đạo hiếu, tấm lòng thủy chung thương tiếc, tưởng nhớ công ơn của người đang sống với người đã khuất. Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ thường, giỗ cha. giỗ mẹ theo văn khấn truyền thống chuẩn nhất để thể hiện đạo hiếu với những người thân đã khuất.

 

Tổng hợp bài văn khấn cúng giỗ thường, giỗ cha, giỗ mẹ chuẩn nhất
Tổng hợp bài văn khấn cúng giỗ thường, giỗ cha, giỗ mẹ chuẩn nhất

Văn khấn ngày giỗ thường

Nghi thức chuẩn bị mâm cúng giỗ thường

 • Đồ cúng ngày giỗ thường là mâm mặn, gồm những vật phẩm sau:
 • 1 con gà luộc
 • 1 miếng thịt heo luộc
 • 8 đĩa xôi
 • 8 chén cơm
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 bình hoa tươi
 • 1  bộ đồ cúng, vàng mã, giấy tiền, giấy đất
 • Trầu têm cánh phượng
 • Cau tươi
 • Trà
 • Thuốc
 • Rượu
Bài Văn khấn ngày giỗ thường
Bài Văn khấn ngày giỗ thường

Bài Văn khấn ngày giỗ thường

– C0n lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật 10 phương.

– C0n kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng với Tôn thần chư vị.

– C0n kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh, Táo Thần phủ Quân.

– C0n kính lạy các ngài Thổ địa và Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày…tháng…năm…(Âm lịch)

Trước ngày giỗ – Tiên Thường của……………..

Tín chủ con tên là:……………………………

Tuổi…………..

Ngụ  tại:…………

Nhân ngày hôm nay là ngày giỗ của………

Chúng con cùng toàn thể gia quyến nguyện tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, quả cau lá trầu, thắp nén tâm hương, trước án tọa Tôn thần cùng chư vị uy nghiêm, kính cẩn tấu trình.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Long Mạch, Táo Quân và các vị Thần linh mau linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia đình chúng con được an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh các vị Tiên linh, Gia tiên chúng con cùng những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị hãy về hâm hưởng.

Chúng con có chút lễ bạc tâm thành, cúi đầu xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn ngày giỗ cha

Nghi thức chuẩn bị mâm cúng giỗ cha

Trước khi làm lễ cúng ngày giỗ cha (bố), gia chủ và gia quyến cần chuẩn bị các lễ vật để làm lễ cúng. Đồ cúng giỗ cha là mâm cỗ mặn, gồm những vật phẩm sau:

 • 1 con gà luộc
 • 1 miếng thịt heo luộc
 • 8 đĩa xôi
 • 8 chén cơm
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 bình hoa tươi
 • 1 bộ đồ cúng, tiền giấy, vàng mã, giấy đất
 • Trầu têm cánh phượng
 • Cau tươi
 • Trà
 • Thuốc
 • Rượu
 • Bài văn khấn ngày giỗ cha
Bài văn khấn ngày giỗ cha
Bài văn khấn ngày giỗ cha

Bài Văn khấn ngày giỗ cha

C0n lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật 10 phương.

C0n kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu cùng Thổ chư vị Tôn thần.

C0n kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh cùng Táo phủ Thần Quân.

C0n kính lạy các ngài Thần linh cùng Thổ địa cai quản trong xứ này.

C0n kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ…………

Tín chủ con là………

Tuổi…………………

Ngụ tại………………

Hôm nay nhằm ngày…tháng…năm…(Âm lịch).

Chính ngày giỗ của……………

Thiết nghĩ…………

Vắng xa trần gian, không thấy âm dung.

Năm qua đi, tháng lại đến, ngày húy lâm. Nghĩa cha bằng trời bằng biển, nghĩa sinh thành không lúc nào dám quên. Càng nhớ công ơn gây cơ nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không dễ bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con cùng toàn thể gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, thắp nén tâm hương dãi tỏ tắc thành.

Tâm thành kính mời……

Mất ngày…tháng…năm…

Mộ phần táng tại…

Cúi xin linh thiêng mau giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho toàn thể gia quyến, con cháu an ninh khang thái, mọi điều tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

C0n lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Di, Huynh Đệ, Tỷ Muội và toàn thể các hương hồn gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thần Linh, Thổ địa, Thổ Công, Táo Quân cùng chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng đến hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi đầu xin được ơn trên phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn ngày giỗ mẹ

Nghi thức chuẩn bị mâm cúng giỗ mẹ

Đồ cúng giỗ mẽ là mâm mặn, gồm những vật phẩm sau:

 • 1 con gà luộc
 • 1 miếng thịt heo luộc
 • 8 đĩa xôi
 • 8 chén cơm
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 bình hoa tươi
 • 1 bộ đồ cúng, tiền giấy, vàng mã, giấy đất
 • Trầu têm cánh phượng,
 • Cau tươi
 • Trà
 • Thuốc
 • Rượu
Bài Văn khấn ngày giỗ mẹ
Bài Văn khấn ngày giỗ mẹ

Bài Văn khấn ngày giỗ mẹ

Nam mô A di Đà phật!

Nam mô A di đà phật!

Nam mô A di đà phật!

C0n lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật 10 phương.

C0n kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

C0n kính lạy các ngài Đông Trù Tư Mệnh cùng với Táo Phủ Thần Quân.

C0n kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

C0n kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tỷ, Cao Tằng Tổ Khảo, Tổ Tiên nội ngoại họ nhà…

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay nhằm ngày… tháng… năm…Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của mẹ…

Thiết nghĩ…vắng xa trần gian, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa đúng ngày giỗ hết. Nghĩa mẹ sinh thành, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành, dưỡng dục không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn nuôi nấng từ tấm bé, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con cùng toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương tỏ bày tất thành.

Thành khẩn kính mời…

Mất ngày… tháng… năm…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám cho chúng con lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu cùng gia quyến bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong khu đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Tỷ, Bá thúc, Tổ Khảo, Huynh Đệ, Tỷ Muội, Cô Di cùng toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con có chút lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Cúng giỗ là cách mà con cháu thể hiện sự hiếu kính, tôn trọng đối với ông bà cha mẹ đã khuất. Chính vì thế, việc chuẩn bị lễ cúng giỗ gồm những gì, bài văn khấn ngày giỗ như thế nào, sao cho đúng là việc cần phải lưu ý. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn độc giả.

About Nguyễn Minh

Tôi là Nguyễn Minh. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu về các sản phẩm điện máy, xe máy, ô tô và các kiến thức liên quan. Hy vọng những thông tin tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn!

View all posts by Nguyễn Minh →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *