Cách viết bản tự kiểm điểm học sinh đầy đủ, chuẩn nhất

Bản tự kiểm điểm cá nhân hay bản kiểm điểm học sinh là loại giấy tờ giúp các bạn học sinh, sinh viên kiểm điểm lại hành vi của bản thân khi vi phạm nội quy của trường lớp. Bản kiểm điểm học sinh có thể sử dụng trong trường hợp vi phạm các lỗi như không làm bài tập, nói chuyện, đánh nhau, đi học muộn,… Nếu bạn chưa biết Cách viết bản tự kiểm điểm thì hãy tham khảo mẫu các Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh đầy đủ, chính xác và ngắn gọn nhất trong bài viết sau.

Mẫu các Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh đầy đủ, chính xác và ngắn gọn nhất
Mẫu các Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh đầy đủ, chính xác và ngắn gọn nhất

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh là mẫu đơn do học sinh tự viết, nhìn chung là không theo khuôn mẫu nào để tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc sai phạm hoặc kiểm điểm bản thân trong suốt một năm học, một kỳ học đã làm được gì, vi phạm những gì để có phương hướng phát triển, mục tiêu cho kỳ học sau.

Bên cạnh cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh dùng cho các học sinh, sinh viên, còn có cách viết bản tự kiểm điểm trong công việc dùng cho công nhân, viên chức, những người đã đi làm

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh là gì? Để làm gì?
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh là gì? Để làm gì?

Những sai phạm cần phải viết bản kiểm điểm học sinh có thể là đi học muộn, không làm bài tập, đánh nhau, nói chuyện trong giờ,…

Bố cục bản kiểm điểm cá nhân học sinh

Cách viết bản tự kiểm điểm cấp 2, cấp 3 hay tiểu học đều tương tự nhau. Để hình dung rõ hơn về bản kiểm điểm cá nhân học sinh, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về bố cục, nội dung khi viết từng loại bản kiểm điểm.

Bố cục bản kiểm điểm học sinh khi có hành vi vi phạm nội quy trường học

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…)

+ Tên văn bản (tên bản kiểm điểm cá nhân)

+ Kính gửi: Ban giám hiệu trường, thầy/cô giáo chủ nhiệm.

+ Họ và tên học sinh viết bản kiểm điểm, là học sinh của lớp nào?

+ Nội dung kiểm điểm: hành vi vi phạm và nguyên nhân vi phạm

+ Xác định lỗi sai và cam kết thực hiện nếu tái phạm lỗi.

+ Địa điểm, thời gian viết kiểm điểm.

+ Chữ ký học sinh và chữ ký phụ huynh học sinh.

Bố cục bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh vào cuối học kỳ, năm học

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên văn bản (Tên bản tự kiểm điểm cuối kỳ…, năm học…/ Năm học….

+ Kính gửi: giáo viên chủ nhiệm

+ Trong học kỳ…của năm học… hoặc trong năm học… em đã có những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

Ưu điểm: Trong học tập, trong các hoạt động tập thể, phong trào và các hoạt động khác.

Khuyết điểm (các sai phạm, điểm yếu của bản thân):

+ Tự xếp loại hạnh kiểm

+ Địa điểm và thời gian viết kiểm điểm cá nhân

+ Chữ ký của học sinh và phụ huynh.

Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ/năm học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kỳ… (năm học 20… – 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là:…

Học sinh lớp Trường THPT:…

Trong học kì…(năm học 20…– 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm như sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:…

Học tập:…

Vấn đề khác:..

– Khuyết điểm: Trong học kì … vừa qua, em đã phạm phải một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm Số lần
Vắng có phép, xin về  
Vắng không phép  
Không chuẩn bị bài  
Không làm bài tập  
Không học bài  
Bị điểm kém (<5)  
Không phù hiệu  
Không đồng phục  
Bị quản sinh phê bình  
Mất TT  
Bị phê bình ghi SĐB  
Đánh nhau  
Vô lễ với GV  

Vi phạm khác:

……………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…

* Ý kiến cá nhân:…

Trên đây là bản tự kiểm vi phạm cá nhân của em. Rất mong GVCN sẽ xem xét và xếp loại hạnh kiểm giúp em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt các nội quy trường học và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                             Người viết kiểm điểm

Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh trong từng trường hợp vi phạm nội quy

Cách viết bản tự kiểm điểm không làm bài tập

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp …………………………

Tên em là …………………Học sinh của lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm lỗi sai của mình như sau:

Do tối qua bị ốm mệt (buồn ngủ, bận việc riêng…..nêu lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên làm bài tập về nhà.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (ghi lỗi sai ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy/ cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm, em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường và thầy/ cô đề ra.

Kính mong được thầy/ cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có cơ hội sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cảm ơn!

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                                         Người viết kiểm điểm

 

Cách viết bản tự kiểm điểm nói chuyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy/ cô giáo chủ nhiệm lớp…..cùng toàn thể thầy/ cô giáo bộ môn

Tên em là:…………………………..sinh ngày: …………………………..

Hiện là học sinh lớp ……….

Trường…………………………………….

Em xin tự nghiêm khắc nhận lỗi và kiểm điểm bản thân mình như sau:

Vào ngày …, trong tiết học môn …do thầy/cô… phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện riêng, gây ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy/ cô giáo.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy/cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để tự nhận lỗi trước thầy/cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra sự việc này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường và thầy/ cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha lỗi và giúp đỡ từ thầy/ cô cùng các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                                         Người viết kiểm điểm

Cách viết bản tự kiểm điểm đánh nhau

Cách viết bản tự kiểm điểm đánh nhau
Cách viết bản tự kiểm điểm đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Sở GD&ĐT (ghi sở giáo dục ở địa phương):…

Trường (điền tên trường bạn đang học):…

Kính gửi (ghi tên trường và tên lớp):…

Em tên là (ghi rõ họ tên và lớp học của bạn):…

Nơi ở (ghi rõ địa chỉ nơi bạn đang sinh sống):…

Hiện ở với (bạn nào ở với bố mẹ thì ghi tên bố mẹ vào, còn nếu ở với người thân của mình ghi tên người thân mình vào):…

Họ tên bố: …Số Điện Thoại: …(Ghi rõ họ tên bố và số điện thoại có thể liên lạc được với bố của bạn)

Họ tên mẹ: …Số điện thoại: …(Ghi rõ họ tên mẹ và số điện thoại có thể liên lạc được với mẹ bạn)

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở cùng bố mẹ): Nếu bạn không ở cùng với bố mẹ thì ghi số điện thoại của người mà bạn đang sống cùng)

Vi phạm nội quy vào thời điểm …Vi phạm lần thứ…: (ghi rõ ngày/ tháng/ năm vi phạm và số lần vi phạm)

Nội dung vi phạm: Do em đánh nhau, xô sát với bạn… nên em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi với thầy (cô)……và hứa lần sau em sẽ không tái phạm nữa 

Thuộc điều ………..trường …………: (Bạn ghi rõ điều lệ liên quan đến nội dung vi phạm và tên trường của mình).

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                                         Người viết kiểm điểm

Cách viết bản tự kiểm điểm không học bài cũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy/ cô chủ nhiệm lớp ……

Tên em là …Là học sinh lớp …

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi sai của mình như sau:

Do tối qua ốm, mệt (buồn ngủ, bận việc gia đình….. ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên chưa học bài cũ.

Em tự nhận thấy vi phạm của mình là: ….. (viết rõ lỗi sai ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy/ cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường và thầy/ cô đề ra.

Kính mong được/cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cảm ơn!

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                                         Người viết kiểm điểm

 

Cách viết bản tự kiểm điểm đi học muộn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………….

                – Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………….

Em tên là:…Sinh ngày: …

Học sinh lớp: …

Nơi ở:..

Họ tên bố:…..Số điện thoại:…

Họ tên mẹ:….Số điện thoại:…

Em đã vi phạm nội quy vào ngày…/…/…Vi phạm lần thứ:….

Nội dung vi phạm: Hôm qua em có ngủ quên/bị ốm/ bận việc đột xuất,…nên đi học muộn. Vì thế em viết bản kiểm điểm này để xin lỗi với thầy/cô giáo và hứa lần sau sẽ đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường.

Em nhận thấy hành vi của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của nhà trường. 

Kính mong được/cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin chân thành cảm ơn.

…., ngày… tháng… năm……..

Người viết bản kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những gợi ý cách viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh đầy đủ, chính xác và ngắn gọn nhất. Các bạn học sinh có thể tham khảo và áp dụng nếu không may mắc phải một trong những lỗi vi phạm trên.

About Nguyễn Minh

Tôi là Nguyễn Minh. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu về các sản phẩm điện máy, xe máy, ô tô và các kiến thức liên quan. Hy vọng những thông tin tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn!

View all posts by Nguyễn Minh →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *